Halmstad Arena: Lecture, Åsa Pärson and Amica Sundström, in Swedish

Categories

  • Lectures
  • On Halmstad Arena VÄV 2021

Languages

  • English

Dag/tid

  • 15.00-16.15
  • 24 September

 

Att göra en praktisk handbok i konsten att väva, på svenska

(To make a practical Handbook in the art of weaving, in Swedish)

Copyright Bonnier Fakta

Photo Karin Björkquist