Det händer i Halland: Bonadsmuseet i Unnaryd

Kategorier

  • Händer i Halland

Unnaryd kallas för bonadskonstens Mekka.

Inspirationskraften från medeltidens kyrkokonst slår igenom i Sydsveriges bondekultur. Skogsbonden smyckade sina timmerväggar med glada berättelser när han spikade upp hemvävda dukar, fint dekorerade i traktens färger av ”naturpigment, hönsägg och vann”.

Läs mer om bonadernas historia och narrativ folkkonst…

Det är naivkonst med enkla motiv, klara färger och mänsklig vänlighet som i Bonadsmuseet förs vidare ända fram till våra dagar.

Vi får här en sällsynt glimt av den högtidsglädje och barnatro som präglade de gamlas föreställningsvärld.  Bonaderna i Unnaryd utgör en välbevarad del av Sveriges nationella kulturarv och står under riksantikvariskt skydd.

Läs mer om samlingen

Samlingen är tillgänglig för besökare från maj till augusti, vid högtidligare tillfällen samt efter närmare avtal.