Hændig mässa i Höganäs

Kategorier

  • Händer i Halland

Dag/tid

  • 12-15 augusti

Haendigt Hantverksmässa 2021

Förkovra dig i olika hantverkstekniker under 12 – 15 augusti 2021!

Fyra dagars hantverksmässa med kurser i sticktekniker, virktekniker, vävtekniker, broderier, tovning, spinning, maskinstickning samt intressanta föreläsningar under kvällstid.