Halmstad Arena: Föreläsning, Amy Revier, Materials Suggest Their Own Narratives

Kategorier

  • Föreläsningar

Dag/tid

  • 15.00-16.15
  • 23 september

 

 

Denna föreläsning kretsar kring två parallella delar i Reviers arbete, som var och en innehåller och förnyar den andra. En sträng är hennes vävningspraxis, som främst fokuserar på hennes pågående projekt med handgjorda rockar. Den andra strängen är hennes skulpturella övning, där text, textilier, byggda föremål, installation och performance kolliderar. För VÄV2021 kommer hon att diskutera hur hon kom till textilier via skulptur, bosatt i en vag värld mellan konst och kläder, och vikten av intuitivt skapande.

www.amyrevier.com