Händer i Halland: Kulturtorget

Kategorier

  • Händer i Halland

Dag/tid

  • 20 september - 3 oktober

Väv på!

20 september – 3 oktober

Kungsbacka vävstugor

www.hemslojdsgillet.se