Händer på Halmstad Arena: Föreläsning, Ingrid Persson Skog. Märta Måås Fjetterström, på engelska

Kategorier

  • Föreläsningar
  • Händer på Halmstad Arena

Dag/tid

  • 13.00-14.15
  • 24 september

 

Ingrid Persson Skog
Märta Måås-Fjetterström. Her Life and Work

www.mmf.se