Händer på Halmstad Arena: Föreläsning, Anneli Palmsköld, The textile tradition in Halland, på engelska

Kategorier

  • Föreläsningar

Dag/tid

  • 24 september
  • 9.30-10.45

 

Focusing on vernacular interior textiles from the 18th and 19th centuries in Halland, questions on production, usage and interpretations are raised. Patterns, designs, techniques and materials are also delt with.