Händer på Halmstad Arena: Verkstad, Karen Sato

Kategorier

  • Händer på Halmstad Arena
  • Verkstad

Dag/tid

  • 23 september
  • 24 september
  • 25 september

“Det finns två opphämta täcken: ett rosa till mitt projektarbete på Sätergläntan och blått till mitt gesällarbete. Med mycket färger och mönster, fascinerade tekniken opphämta mig, och jag valde att fördjupa mig i tekniken.”