Händer på Halmstad Arena: Föreläsning, Linnéa Sjöberg: ”Presentation av mina senaste projekt”, på svenska

Kategorier

  • Föreläsningar
  • Händer på Halmstad Arena

Dag/tid

  • 11.15-12.30
  • 23 september

Linnéa Sjöbergs konstnärskap kan beskrivas som ett utforskande där ingen skillnad görs mellan själva utförandet och hennes egen person.