Händer på Halmstad Arena: Verkstad, Linnéa Sjöberg: “Presentation av konstnärlig verksamhet”.

Kategorier

  • Händer på Halmstad Arena
  • Verkstad

Dag/tid

  • 23 september
  • 24 september
  • 25 september

 

 

Linnéa Sjöbergs nuvarande project kan beskrivas som en performativ undersökning där föremål gestaltar för henne aktuella frågeställningar, till en punkt där det inte går att skilja på hennes arbete och hennes egen person.

www.linneasjoberg.com