Händer på Halmstad Arena: Verkstad, Vävgruppen Studio Supersju

Kategorier

  • Händer på Halmstad Arena
  • Verkstad

Dag/tid

  • 23 september
  • 24 september
  • 25 september

Studio Supersju synliggör processen och idéerna bakom den vävda konsten. De visar upp färdiga verk i kombination med material och film från deras olika skapandeprocesser.

studiosupersju.com